sábado, 15 de abril de 2023

CANCIONEIRO DE AMIGO


 

No temario de Literatura Galega de 3º de ESO hai unha parte moi fermosa que é a Literatura Medieval, e un tipo desa literatura son as Cantigas de Amigo.

Este curso, despois de telas estudado por completo, tanto as cantigas de amigo coma as de amor, escarnio e as de Sta María, decidimos facer un "Cancioneiro de Amigo" como proxecto trimestal.

O primeiro que tiveron que facer os rapaces e rapazas foi aprenderse todas as características deste tipo de Cantigas: Son breves cancións postas en boca duna muller namorada. Teñen unhas características temáticas e formais diferentes do resto da lírica medieval, e proceden duna tradición autóctona do pobo, anterior ó trobadorismo.

Nelas, a natureza ten un papel relevante, e presenta un valor simbólico.. A muller expresa a súa paixón amorosa, máis chea de dolor que de gozo, a súa sumisión ó seu "amigo" , ou ben a oposición da nai a ese amor. A muller diríxese á súa nai, á natureza, ó seu amado, á unha amiga confidente, etc.

-Forma das cantigas de amigo:

- o paralelismo: enlaza as estrofas de dúas en dúas, facendo que os versos da segunda estrofa sexan unha pequena variante dos versos da primeira estrofa.

- o leixaprén: consiste na repetición dos segundos versos dun par de estrofas como primeiros versos do par seguinte.

-o refrán: é a repetición dun ou máis versos ó final da estrofa, sen axeitarse á medida dos demais versos e, ás veces, tampouco á rima.
  

 -Variedades das cantigas de amigo:

      Mariñas ou barcarolas: son aquelas cantigas nas que atopamos a presencia do mar que, non só aparece como escenario, senón que aparece personificado e, moitas veces, é o interlocutor da muller.

     Bailadas: son as cantigas de amigo máis ledas, e nelas exprésase a alegría de vivir e de amar, con frecuentes incitacións ó baile.

     Cantigas de romaría: preséntannos o ambiente das festas campestres a carón da ermida, a moza agardando a asistencia do amigo á romería, laiándose da súa ausencia ou bailando coas compañeiras.

    Albas e alboradas: son aquelas cantigas que teñen como asunto a separación dos amantes ó mencer.
Unha vez corrixidas as Cantigas, o alumnado visualizou un video no que se ensinaba a facer un Cancioneiro medieval. Debían seguir uns pasos como entintar de café as follas despoius de facer as marxes e a decoración en miniatura das mesmas. Logo pasar a tinta tanto o texto como os ornamentos, deixar secar e completar o pintado.

 

Grazas á profesora de E. Plástica, Ana García, poidemos facer as pastas do noso Cancioneiro, como se pode ver na primeira foto desta nova.

O paso seguinte foi facer unha memoria do proxecto para poder avaliar os coñecementos adquiridos:E por último, só queda desfrutar do Cancioneiro que está exposto no corredor do terceiro andar do noso colexio:


Este proxecto é sempre un traballo que encanta facelo, tanto ao alumnado como á profesora desta materia.